:: บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม ::
  หน้าหลัก       แนะนำบทเรียน       ผู้จัดทำ       บรรณานุกรม           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
? ลืมรหัสผ่าน

? ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1
อัลกอริทึมน่ารู้
บทที่ 2
รู้จักโปรแกรม Scratch
บทที่ 3
เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
บทที่ 4
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน


ผู้เรียนทั้งหมด 145 คน
10 คน ล่าสุด
สงค์.......
พรทิ.......
นางส.......
tahlgxtmhv .......
bb bb.......
ปรีด.......
สุพั.......
อรวร.......
ธารท.......
ภัทร.......

เยี่ยมชม  011531 ครั้ง

  ¹
ӹǹ 100
1 1
:
email : 1
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : 1
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
2 2
:
email : 2
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : 1
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
3 3
:
email : 3
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : 1
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
4 4
:
email : 4
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : 1
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
5 5
:
email : 5
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : 1
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง พิมพ์พรรณ จุลละสุภา
:
email : +66971043168
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณภัค อินสองใจ
:
email : naphak5252@gmail.com
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย กรวิชญ์ ฉัตรแก้ว
:
email : ahs10296@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง เขมิสรา แก้วอุด
:
email : ahs10368@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย นนทกร กันตี
:
email : ahs10308@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย กิตติภพ โสดาวาปี
:
email : ahs10632@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย เหมราช สัตยรังษี
:
email : ahs10620@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง นารินทร์ แสนคำฟู
:
email : ahs10351@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย a a
: a
email : a
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : 1
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สุภาสอน
:
email : ahs10396@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย กีรลักษณ์ อ่อนชาติ
:
email : ahs10301@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง รพีพร ธิวงศ์
:
email : ahs10391@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง อลิสา สายทิ
:
email : ahs10313@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง นิพาดา คำเมืองไหว
:
email : ahs10359@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง อธิรดา เมฆโปธิ
:
email : ahs10315@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย โยธิน ศรีเมือง
:
email : ahs10309@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณัฐดา รุ่งเรืองไพศาล
:
email : ahs10353@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย นันทวัฒน์ แสนอุ่น
:
email : ahs11100@ahs.a.c.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย นพนันท์ ร่มโพธิ์
:
email : ahs10302@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ชลภัทร ไชยวงศ์
:
email : ahs10382@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง สุภาวดี ลาอุละ
:
email : ahs10387@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย เดชดนัย แสนขัติ
:
email : ahs10369@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย อนุชิต ลือชัย
:
email : ahs10298@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ทักษ์ดนัย อย่าเก่ง
:
email : ahs10760@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย นริศ ชัยวงล้วน
:
email : ahs11106@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง เขมจิรา แปงวัง
:
email : ahs10390@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง รัตนมน เป็งปลูก
:
email : ahs10360@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง เลี่ยวจือหลิง แซ่เลี่ยว
:
email : ahs11147@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ปภินวิทย์ ใจคำ
:
email : ahs10334@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย วัชริน สมศรี
:
email : ahs10299@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ศิริโชค กิติธะนะ
:
email : ahs10748@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย คุณานนท์ ปงคำพรม
:
email : ahs10342@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย อภิวินิต เรือนหล้า
:
email : ahs10246@ahs.ac.ht
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ชลธิชา ก้อใจ
:
email : ahs10317@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ปณิตตา อินทวิชา
:
email : ahs10354@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณิชานันท์ ศรีอรุณ
:
email : ahs10385@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณัฐชา วาวงค์
:
email : ahs10386@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง พรทวี สายมูล
:
email : ahs10908@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง สิริสตา สันแดง
:
email : ahs10399@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ทิพวรรณ คำภูเขียว
:
email : ahs10829@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ภาคภูมิ ใหม่บุญยัง
:
email : ahs10332@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ชยพัทธ์ ไชยอินตา
:
email : ahs10303@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง สุพรรษา สุวรรณสุระ
:
email : ahs10645@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ชวินนุช แสงบุญเรือง
:
email : ahs10626@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ปุณยวีร์ ศรีจำปา
:
email : ahs10388@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย เอกวิทย์ มะโนคำ
:
email : ahs10384@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง อภิชญา ปอกปา
:
email : ahs10451@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย สหรัฐ ด่านบาดาล
:
email : ahs10674@ags.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ภูมิรพี กาศสนุก
:
email : ahs1372@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย กนกพล สุวรรณ
:
email : ahs10333@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย บริรักษ์ วงศ์สิงห์ขัน
:
email : ahs10300@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ธนารัตน์ อินต๊ะใจ
:
email : ahs10344@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สุภาสอน
:
email : ahs10395@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ภูพรรณา กาพรรม
:
email : ahs10790@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ธนโชติ สวยเอี่ยม
:
email : ahs10305@ahs.ac.ahsth
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย พิชัย ชีช้าง
:
email : ahs10758@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ธนภัทร เเก้วเมือง
:
email : ahs10370@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ธนสรณ์ รูปดี
:
email : ahs10341@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ขวัญพัฒน์ ถาอินจักร
:
email : ahs10312@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง สิราวรรณ์ จันเสนา
:
email : ahs10919@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ปริยวิศว์ พิลาวัน
:
email : ahs10373@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ศาศวัฒน์ อุตมา
:
email : ahs10346@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุมา
:
email : ahs10381@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ภัณฑิรา แสงสว่าง
:
email : ahs10324@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง บุษยมาศ ต๊ะวงค์
:
email : ahs10316@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ณัฐภัทร มะโนสม
:
email : ahs10340@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย พิริยะ เทพฝอย
:
email : ahs10478@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ชินาธิป อุตมา
:
email : ahs10336@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย สุทธิพงศ์ คิดตะโย
:
email : ahs10338@ahs.sc.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง เบญญาภา จิรภาสอมล
:
email : ahs10326@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ศศิวิมล อินต๊ะเครือ
:
email : ahs10355@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ขนิษฐา ณ ลำปาง
:
email : ahs10350@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณัฐณิชา เจริญทรัพย์
:
email : ahs10628ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย มนัสวิน ไม่มีน้ำสกุล
:
email : ahs10763@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ด. ญ. พร ุศรีชุ่มใจ
:
email : ahs10402@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง วนิชา เเลใจ
:
email : ahs10793@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุญมา
:
email : ahs10357@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง พิมพ์มาดา มิ่งเชื้อ
:
email : Ahs10761@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ธนพร -
:
email : ahs10458 @ahs.ac.tc
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ปัญญาเรือง
:
email : -
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ปัญญพนต์ ธีรภาพิศุทธิ์
:
email : ahs11226@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ชลธิชา คำปุ้ย
:
email : ahs10680@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย รวิพล เพชรบุญนาค
:
email : ahs11279@ags.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง เขมกร ขัตบุญเรือง
:
email : ahs10310@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง เขมกร ขัตบุญเรือง
:
email : ahs10310@gamil.com
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
นางสาว ชานิตา เอาบุญ
:
email : chanita.4140@gmail.com
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
นางสาว ประกายฟ้า สมบูรณ์
:
email : prakaipha_aa@hotmail.com
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
นาง บุญจิรา ก๋าจารี
:
email : Kajaree123@hotmail.com
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
นาย ทรงภพ ขุนยวมอนุรักษ์
:
email : gu_Rock_SAd@hotmail.co.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุภาพ
:
email : ahs10512@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย นรวิชญ์ ฉัตรยาลักษณ์
:
email : ahs10687@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กชาย ศุภากร แก้วอินทร์
:
email : ahs10500@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ศศิวมล ทองดอนเปรียง
:
email : ahs10511@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ดาว รุ่งจาม
:
email : ahs11112@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0
เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ มรรคทรัพย์
:
email : ahs10548@ahs.ac.th
Ţ : 0 : ป.4 ͧ : -
дѺѨغѹ : 0 ṹ : 0

˹ 1
1 [2Ѵ -->  

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com