หน้าหลัก       แนะนำบทเรียน       ผู้จัดทำ       บรรณานุกรม           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
? ลืมรหัสผ่าน

? ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1
อัลกอริทึมน่ารู้
บทที่ 2
รู้จักโปรแกรม Scratch
บทที่ 3
เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
บทที่ 4
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน


ผู้เรียนทั้งหมด 142 คน
10 คน ล่าสุด
tahlgxtmhv .......
bb bb.......
ปรีดาภรณ์ ห.......
สุพัตรา อำค.......
อรวรรณ ช่าง.......
ธารทิพย สิท.......
ภัทรัฒณ์ ศร.......
วิริยา พยอม.......
puy puy.......
ณัฏยาภรณ์ ด.......

เยี่ยมชม 008216 ครั้ง
อยู่ในระบบ 1 คน
guest.......


ผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุลนายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียน  อนุบาลห้างฉัตร
สังกัด  สพป.ลำปาง เขต 1
e-mail drpongs011@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน 054269249


บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com