หน้าหลัก       แนะนำบทเรียน       ผู้จัดทำ       บรรณานุกรม           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
? ลืมรหัสผ่าน

? ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1
อัลกอริทึมน่ารู้
บทที่ 2
รู้จักโปรแกรม Scratch
บทที่ 3
เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
บทที่ 4
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน


ผู้เรียนทั้งหมด 145 คน
10 คน ล่าสุด
สงค์ boonso.......
พรทิพย์ จร.......
นางสาววิชญลั.......
tahlgxtmhv .......
bb bb.......
ปรีดาภรณ์ ห.......
สุพัตรา อำค.......
อรวรรณ ช่าง.......
ธารทิพย สิท.......
ภัทรัฒณ์ ศร.......

เยี่ยมชม 010743 ครั้ง
อยู่ในระบบ 1 คน
guest.......

  ลงทะเบียน สำหรับนักเรียน          ลงทะเบียน สำหรับครูผู้สอน


ลงทะเบียน สำหรับนักเรียน
ภาคเรียน 2564
ชื่อ-สกุล ชื่อ   สกุล *
อีเมล์ *
ชื่อผู้ใช้
username
*
(ใช้ภาษาอังกฤษและตัวเลข ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน
password
*
ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
ให้เหมือนเดิม
*
คำถาม *
คำตอบ *
 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com