แนะนำเว็บเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบเกม blockly-games

แนะนำเว็บไซต์ในการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ตมีการเขียนโปรแกรมแบบลำดับการทำซ้ำการใช้เงื่อนไขการระบุตำแหน่งแกน x y คำสั่งในการวาด https://blockly-games.appspot.com