เครื่องร่อนเครื่องบินพลังยาง

การปรับแต่ง เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน

การปรับแต่งเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือเพื่อให้ …

การปรับแต่ง เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน Read More »

เพลย์ลิสต์ คลิปการสร้างเครื่องบินพลังยางอย่างง่าย 

เพลย์ลิสต์ คลิปการสร้างเครื่องบินพลังยางอย่างง่าย เพลย์ …

เพลย์ลิสต์ คลิปการสร้างเครื่องบินพลังยางอย่างง่าย  Read More »

แผ่นพับ การจัดกิจกรรม STEM เครื่องบินพลังยาง

จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ …

แผ่นพับ การจัดกิจกรรม STEM เครื่องบินพลังยาง Read More »

โปรแกรมจับเวลาสำหรับการแข่งขัน เครื่องร่อนเดินตาม

โปรแกรมจับเวลาในการแข่งขันตัวนี้ พัฒนาขึ้นตอนใช้แข่งเคร …

โปรแกรมจับเวลาสำหรับการแข่งขัน เครื่องร่อนเดินตาม Read More »

ขั้นตอนการทำเครื่องบินพลังยาง อย่างง่าย (กิจกรรม STEM)

 ขั้นตอนการทำเครื่องบินพลังยางแบบง่ายการประกอบใบพัดการป …

ขั้นตอนการทำเครื่องบินพลังยาง อย่างง่าย (กิจกรรม STEM) Read More »