หน้าหลัก       Webboard       วิธีเล่นเกม       คู่มือการใช้       อ้างอิง       ผู้จัดทำ           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
ลืมรหัสผ่าน

ยังไม่มีบัญชีผู้เล่น สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ด่านที่ 1 เรียนรู้วิธีการเล่น
ด่านที่ 2 รวบรวมอุปกรณ์
ด่านที่ 3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ด่านที่ 4 หน่วยต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
ด่านที่ 5 หน้าที่ของหน่วยต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน


อันดับคะแนน

ผู้เรียนทั้งหมด 213 คน
สมัครใหม่ 20 คน ล่าสุด
Dะฐting sitะ.......
Adult nativะ.......
Adult bะตst .......
Thะต bะตst g.......
Dะฐting sitะ.......
Adult zะพะพs.......
Adult bะตst .......
Dะฐting for .......
Find yoursะต.......
Women fะพr s.......
Dะฐting for .......
Seั… dating .......
ะ’ะตautiful .......
Dating sitะต.......
The bะตst gi.......
ะdult bะตst.......
Find ัƒoursะ.......
Mะตะตt seั…ั.......
Mะตะตt sะตxy.......
Adult fort s.......

เยี่ยมชม 039920 ครั้ง
อยู่ในระบบ 2 คน
guest.......
guest.......

จุดประสงค์การเรียนรู้

 - บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้
 - บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้
 - จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้
 - อธิบายหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูลได้
 - อธิบายหน้าที่ของหน่วยความจำได้
 - อธิบายหน้าที่ของหน่วยประมวลผลได้
 - อธิบายหน้าที่ของหน่วยแสดงผลได้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com