หน้าหลัก       Webboard       วิธีเล่นเกม       คู่มือการใช้       อ้างอิง       ผู้จัดทำ           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
ลืมรหัสผ่าน

ยังไม่มีบัญชีผู้เล่น สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ด่านที่ 1 เรียนรู้วิธีการเล่น
ด่านที่ 2 รวบรวมอุปกรณ์
ด่านที่ 3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ด่านที่ 4 หน่วยต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
ด่านที่ 5 หน้าที่ของหน่วยต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน


อันดับคะแนน

ผู้เรียนทั้งหมด 138 คน
สมัครใหม่ 20 คน ล่าสุด
Danielzek D.......
Choti khun.......
อินทิรา เอี.......
awairm awai.......
วีรยุทธ นาม.......
ปราณี ทองทะ.......
ปรียนันท์ ท.......
วิมลสิริ พั.......
วิวรรธน์ พั.......
วิวรรธน์ พั.......
สีดำ สวัสดี.......
สีดำ สวัสดี.......
mdf mdf.......
พร หวังดี.......
ชลธิชา คำปุ.......
วิทยา คำแสน.......
พชร คำแก่น.......
เม ธันย์ชนก.......
รัฐศาสตร์ .......
่วงศธร มะม่.......

เยี่ยมชม 051801 ครั้ง
อยู่ในระบบ 3 คน
guest.......
guest.......
guest.......


ข่าวประชาสัมพันธ์
10 อันดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2559
เด็กชาย ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์ 
คะแนนสะสม = 991
คะแนนด่านที่ 5 = 83

เด็กชาย ญาณพัฒน์ คำบุญชู 
คะแนนสะสม = 989
คะแนนด่านที่ 5 = 95

เด็กชาย กิตติพจน์ สุขเมือง 
คะแนนสะสม = 982
คะแนนด่านที่ 5 = 95

เด็กชาย กิตติพันธ์ ยาลังกา 
คะแนนสะสม = 950
คะแนนด่านที่ 5 = 87

เด็กหญิง ลักษิกา ใจดี 
คะแนนสะสม = 935
คะแนนด่านที่ 5 = 91

เด็กหญิง ด.ญ.พัชราภา หมอยา 
คะแนนสะสม = 902
คะแนนด่านที่ 5 = 83

เด็กชาย พานฉัตต์ ปาเปียง 
คะแนนสะสม = 851
คะแนนด่านที่ 5 = 91

เด็กหญิง พิมพ์ชนก ธิรินทอง 
คะแนนสะสม = 841
คะแนนด่านที่ 5 = 87

เด็กชาย ณัฐภัทร ตันตะละ 
คะแนนสะสม = 788
คะแนนด่านที่ 5 = 87

เด็กหญิง ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง 
คะแนนสะสม = 733
คะแนนด่านที่ 5 = 100


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com