Author name: admin

โปรแกรมจับเวลาสำหรับการแข่งขัน เครื่องร่อนเดินตาม

โปรแกรมจับเวลาในการแข่งขันตัวนี้ พัฒนาขึ้นตอนใช้แข่งเคร …

โปรแกรมจับเวลาสำหรับการแข่งขัน เครื่องร่อนเดินตาม Read More »

ขั้นตอนการทำเครื่องบินพลังยาง อย่างง่าย (กิจกรรม STEM)

 ขั้นตอนการทำเครื่องบินพลังยางแบบง่ายการประกอบใบพัดการป …

ขั้นตอนการทำเครื่องบินพลังยาง อย่างง่าย (กิจกรรม STEM) Read More »

การสร้างเครื่องบินพลังยางโครงไม้แบบง่าย

การสร้างเครื่องบินพลังยางโครงไม้ แบบง่าย เพื่อใช้ในการจ …

การสร้างเครื่องบินพลังยางโครงไม้แบบง่าย Read More »