โปรแกรมจับเวลาในการแข่งขันตัวนี้ พัฒนาขึ้นตอนใช้แข่งเครื่องร่อนแบบเดินตามครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแข่งรายการอื่นๆได้เช่นกัน