วิธีทำเครื่องบินพลังยาง 3Dpilatus pc-6
แบบตัด 3D pilatus pc-6
https://drive.google.com/file/d/1KSU8…
ใช้โฟมปอนด์ eps สไลด์ 3 – 3.5 mm.
(ตรวจสอบ – มุมปะทะ – การขนานของชายหน้า -ชายหลังปีก – down thrust -right thrust – CG)