การปรับแต่งเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ
เพื่อให้เหวี่ยงได้ และร่อนได้
เครื่องร่อนต้องแข็งแรง เพื่อให้ทนต่อแรงเหวี่ยง