วาด กอหญ้า ด้วย Paint

การวาดกอหญ้าด้วย paint ใช้การคัดลอก แล้วเปลี่ยนสี วางซ้อนเพื่อสร้างเงา