วาด รั้วด้วย Paint

วาดรั้วไม้ด้วยการใช้พู่กัน เพื่อให้เกิดลายไม้ แล้วใช้ select เลือกเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า