วาด พื้นดิน ด้วย Paint

วาดพื้นดินด้วยเส้นโค้ง แล้วคัดลอกเพื่อไล่ระดับสี