วาด ทุ่งนา ด้วย Paint

การใช้สเปรย์และการคัดลอกเพื่อสร้างทุ่งนา