วาด ภูเขา ด้วย Paint

วาดภูเขาด้วย paint จากวงกลมและเส้นโค้ง ไล่ระดับสีเพิ่มแสง