วาดก้อนเมฆด้วย paint

วาดก้อนเมฆด้วย paint โดยใช้พู่กัน และการคัดลอกปรับขนาดให้แตกต่างกัน