วาด ดอกทานตะวัน ด้วย Paint

วาดดอกทานตะวันโดยใช้รูปหลายเหลี่ยมวางซ้อนกัน
ซึ่งรูปหลายเหลี่ยมอันที่สองใช้เครื่องมือการหมุน