Krupongs Chanel ครับ

การทำจรวดขวดน้ำแบบง่าย
ใช้แข่งขันแบบแม่นยำ

สร้างเกมกระโดดด้วย scratch

บทความ/สื่อ เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง

บทความ/สื่อ การเขียนโปรแกรม Scratch

เกมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ใน YouTube